Per Opland

Kinesiolog
Per Opland har  ca. 1200 timers utdanning fra ulike kinesiologiretninger siden starten i 1990. Hovedkilden er “Three in One Concepts”/One Brain (Stokes/Whiteside) og Pedagogisk Kinesiologi (Annemarie Goldschmidt).
Har praktisert privat (mest) og i skolen i over 20 år. Profesjonell medlem i DNKF (kinesiologforeningen) Er registrert i brønnøysundregistrene som alternativ behandler (REG).   – se også  www.dnkf.no

Hypnoterapi
Gjennomførte grunnutdanning i  hypnoterapi ved hypnoseakademiet høsten 2013 Spesialisering: Røykeslutt og vektreduksjon.      - Se også  www.hypnoseakademiet.no 
Tok i januar -2015 "Conversational Hypnosis Professional Hypnotherapy Training". et spennende  6-dagers kurs utviklet av Igor Ledochovski (se youtube!) - Ny og mer effektiv innfallsvinkel til røykestopp, vektreduksjon, bearbeiding av traumer, angst og fobier mm

EFT
Gjennomført to av fire moduler av EFT-akademiets grunnutdanning. - Se www.eftakademiet.no    
Fra august 2014 sertifisert som "Practitioner of EFT level 2".


Grunnskolelærer           
Per Opland har mangeårig praksis fra alle trinn i grunnskolen, de siste årene på barnetrinnet i Rana, bl.a. som sosiallærer. Har arbeidet mye med ulike atferdsvansker, konflikthåndtering, tiltak mot mobbing, miljøarbeid (trivselsledere, elevråd, klassemiljø), sosial  kompetanse,  avspenning o.l.


Annen relevant utdanning
- Grunnmedisin (30 studiepoeng)
- VEKS-fag  (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).
- Neurofeedback (5 dagers begynnerkurs)