Kontakt

Helgeland Pedagogisk Kinesiologi, Per Opland
Steinbakken 32
8610 Mo i Rana
Telefon: (+47) 48106915
E-post: per_opland@yahoo.no

Kontoradresse: Fridtjof Nansens gt. 29, 2.etasje (Mo i Rana sentrum - “Bennettbygget”)
Kontordager: Torsdager (og ellers etter avtale)