Kurs

STRESSREDUKSJON OG ENERGIBALANSERING

Jeg vil gjerne spre kunnskap, egne erfaringer og idéer om hvordan elementer fra kinesiologi, "Brain Gym" og EFT kan brukes bl.a. i skolen for å fremme læring, positiv tenking, sosial kompetanse, selvtillit og indre ro og balanse, - og dessuten kan være nyttige selvhjelpsteknikker for alle.

KINESIOLOGI

Jeg er godkjent som instruktør for begynnerkurset "The First Steps", som jeg også har oversatt til norsk. Se info!

Jeg har ikke godkjent instruktør for noen av de andre kinesiologiretningene, men har vurdert å sette sammen egne kurs med stoff fra ulike kilder og egne erfaringer. - Det vil  ikke være kurs som er godkjent og kan inngå i et formelt utdanningsløp, men kan være helt utmerket hvis du vil bruke kinesiologien som en hobby, som egenutvikling eller som et supplerende redskap i forbindelse med andre terapiformer. - Kursbeskrivelse kommer.