Avspenning, kreativ fantasi og sosial kompetanse

 

Kurstilbud for lærere (og andre barne- og ungdomsarbeidere).

Avspenning, kreativ fantasi og sosial kompetanse
Pedagogisk metode som skal fremme stressreduksjon, konsentrasjon, balanse, sosial kompetanse og godt klassemiljø
I dette kurset lærer du noen enkle avspennings- og konsentrasjonsteknikker, og vi gjennomgår 12 "fantasireiser". Du lærer å lede klassen gjennom ulike utfordringer og positive opplevelser, og la elevene se for seg og oppleve mestring i fantasien. Når elevene har sett og erfart mestring i fantasien, styrker det selvtilliten og fungerer som læring også i forhold til utfordringer i det virkelige livet. Eksempler på temaer på dette kurset er hjelpsomhet, inkludering, empati og sinnekontroll.

Kurset er praktisk lagt opp, med vekt på å erfare og prøve ut programmet. Kurset går over to enkeltdager med minst 5 ukers mellomrom. Den første dagen gjennomgås metoden og halve programmet. Deltakerne gjennomfører så denne delen av programmet i egen klasse. Den andre kursdagen blir det erfaringsutveksling og gjennomgang av resten av programmet. På kurset vil vi også drøfte etiske problemstillinger i forhold til denne metoden.

Kurspris: Kan bestilles til grupper. Pris avtales!