Pedagogisk kinesiologi 1 - en metode

Pedagogisk Kinesiologi – en metode.
Av Annemarie Goldschmidt

Fra midt på 80-tallet fram til i dag har Annemarie Goldschmidt vært en pioner og foregangskvinne for å spre kinesiologien i Skandinavia. Hun har oversatt og undervist i en rekke kinesiologiretninger, og hun har etablert og drevet ei omfattende og grundig utdanning av kinesiologer gjennom «Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole», som ble etablert i 1987.

Hun hadde tidligere et utstrakt samarbeid med Three In One Concepts, både som oversetter og Advanced Trainer. Hennes oversettelse av Basic One Brain, tilrettelagt for skolebruk bl.a. med tilleggene om motorisk utvikling og dominansforhold, kalte hun «Pedagogisk Kinesiologi». Dette materiellet spilte en viktig rolle for utbredelsen av One Brain-systemet i Skandinavia på 90- og 2000-tallet.

Etter at samarbeidet med Three In One Concepts opphørte utover 2000-tallet, har Annemarie Goldschmidt utviklet et nytt kurskonsept, men har beholdt kurstittelen «Pedagogisk Kinesiologi».

Med stor respekt for bakgrunn og kilder, har hun fornyet og videreutviklet stoffet. Både teorien og testprosedyrene er omfattende og grundige, men samtidig logiske og enkle.

«Pedagogisk Kinesiologi» (PK) er delt i to kurs, PK1 (30 timer) og PK2 (90 timer)

Kursene har vært godkjent i Danmark siden 2014, og ble godkjent også av DNKF i september 2018.

Det betyr at Pedagogisk Kinesiologi kan inngå som en av flere retninger for den som ønsker å utdanne seg til praktiserende, sertifisert og/eller profesjonell kinesiolog etter fagkravene til DNKF.

Pedagogisk Kinesiologi 1 og 2 vil også være en utmerket helhetlig metode å bruke som supplement til annen utdanning, f.eks. i skolen. 
OG, - du kan lære en metode for å hjelpe deg selv, familie, venner og andre til bedre balanse i hverdagen.

Jeg er godkjent instruktør i disse kursene siden 2018


Pedagogisk Kinesiologi 1

Dette er et begynnerkurs i kinesiologi. –  Selve kurset er på 25 timer. I tillegg er det en skriftlig prøve og en obligatorisk 5-timers veiledet praktisk trening etter kurset. Kursbevis utdeles når alle delene er gjennomført og godkjent.

Det er ingen formelle krav for å delta, men ifølge forfatteren er det en fordel med «interesse for, at lære at arbejde med kinesiologien som et redskab, således at du kan hjælpe dig selv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen.»

Kurspris (september 2020): 5000kr, inkludert kursmateriell og øvekveld.

Kurset er oppbygd med teori, demonstrasjon og praktisk arbeid. Teorien omfatter bl.a.

  • Mål, formål, verdier og etikk
  • Hjernen og hjernens funksjon
  • Stress og distress
  • Sansesystemene i kroppen
  • Kroppens evne til å huske
  • Om energibegrepet
  • Atferdsbarometeret

Kinesiologiens verktøy, muskeltesting, blir gjennomgått, demonstrert og trent på i praksis.
Du lærer om bruken av innledende tester, å bruke pauselås og å teste tilbake i tid.

(Kurset er også godkjent som forkunnskap for Kathie Guhls kurs om Hjernen).