Pedagogisk kinesiologi 1 - en metode

 

Vil DU bli Kinesiolog?
Med Pedagogisk Kinesiologi 1 og 2 kan du få en god start i prosessen mot å bli praktiserende-, så sertifisert-  og kanskje etter hvert profesjonell kinesiolog. Kursene er nye i Norge, og ble godkjent av DNKF (Den Norske Kinesiologforening) i september 2018. 

Med PK 1 og 2 har du også en utmerket helhetlig metode du kan bruke som supplement til annen utdanning, f.eks. i skolen.

OG, - du kan lære en metode for å hjelpe deg selv, familie, venner og andre til bedre balanse i hverdagen.

Pedagogisk Kinesiologi 1 - en metode
Et begynnerkurs i kinesiologi, av Annemarie Goldschmidt
Mo i Rana, 9.-11. november 2018, kl. 9.00-18.00
Instruktør: Per Opland          

Minst 6 - maks 12 deltakere.

Selve kurset er på minst 25 timer; i tillegg er det inkludert 5 timers veiledet praktisk trening etter kurset.

Forutsetninger: Ingen formelle! - På dansk: "Interesse for, at lære at arbejde med kinesiologien som et redskab, således at du kan hjælpe dig selv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen."

Innhold:
Kurset er oppbygd med teori, demonstrasjon og praktisk arbeid. Teorien omfatter bakgrunnen for kinesiologien, bl.a.

  • mål, formål, verdier og etikk
  • hjernen og hjernens funksjon
  • stress og distress
  • Sansesystemene i kroppen
  • kroppens evne til at huske
  • om energibegrepet.

Kinesiologiens ”verktøy”, muskeltesting, blir gjennomgått, demonstrert og trent på i praksis.

Du lærer å sikre deg at alle «svar» fra musklene er klare og tydelige, sånn at de danner en best mulig bakgrunn for å forstå kinesiologien som kommunikasjonsmetode.

På kurset lærer du noen enkle teknikker for å få kroppen i
bedre balanse og for å fjerne negativt emosjonelt stress, inkl. «Adferdsbarometeret», pauselås og å teste tilbake i tid.
- Alt dette er grunnleggende ferdigheter for å kunne arbeide som kinesiolog.
På siste kursdag setter vi alt sammen til en hel avbalansering.

Kurset avsluttes med en skriftlig oppgave.

Kurspris: 3900 kr + materiell (300kr)
Prisen inkluderer både selve kurset og de obligatoriske treningstimene etter kurset.

Kurssted: Kløverbakken, Sanitetshuset, Nordlandsveien 73, Mo i Rana

Interessert? -  Ta kontakt på epost (per_opland@yahoo.no) eller sms (48106915)

Påmeldingsfrist 20.oktober! - Du melder deg på ved å betale et depositum på 1000kr til konto 05312820058. Merk innbetalingen "Dep PK1"
- Det er fint hvis du også gir beskjed på sms eller epost, pga bestilling av materiell fra Danmark.

--------------------

Dette kurset følges opp av
Pedagogisk Kinesiologi 2 – en metode  (75 timer kurs + 15 timer veiledet praksis).
Dette kurset planlegges gjennomført i løpet av tre helger i vårhalvåret 2019. Se neste side!

PK 1 og PK 2 utgjør til sammen 120 timer (100t kurs og 20 t praktisk trening).