Pedagogisk Kinesiologi 2

 

Pedagogisk Kinesiologi 2
er på 75 timer fordelt over tre helger (fredag-søndag). Hver helg etterfølges av 5 timer veiledet praktisk trening. Hele modulen avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Forutsetning:
Pedagogisk Kinesiologi 1, eller tilsvarende basiskurs.

Innhold:
Kurset er bygd opp med teori, demonstrasjon, praktisk arbeid 2 og 2 og evaluering.

  • Du lærer mer om bruken av muskeltesting/energitesting
  • Du lærer om innledende testing for å sikre at klienten (og du selv) er konsentrert og fokusert, at energien i sentral- og guvernørmeridianen er ublokkert og at vannbalansen er i orden.
  • Du får dypere innsikt i bruken av atferdsbarometeret og av følelsenes plassering i kroppen.
  • Du lærer mer om å arbeide løsningsorientert, og finne både årsaker og løsninger til problemene i både nåtid og fortid.
  • Du vil oppleve og forstå mulighetene til å treffe nye valg i livet.
  • Du vil arbeide mer med kontekst, mål og målformulering, og med avbalansering av flere ulike energiområder.
  • Du lærer en rekke avbalanseringer og øvelser på både det elektriske-, det emosjonelle-, det genetisk/ernæringsmessige- og det strukturelle/fysiske energiområdet. Du vil også arbeide med balansering av chakraer og med Bach-essenser. Det er egne kapitler om motorikk og om dominansforhold.
    Hvis du arbeider i skolen, vil du kunne arbeide med kinesiologi som et supplement til tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Pris.
I danske kroner (DKK): 9375 DKK + 450 DKK (materiell).
Omregnet etter dagens kurs blir det til sammen 12980NOK. Prisen vil kunne variere litt med endringer i valutakursene. – Avbetalingsordning kan avtales.
Prisen er inkludert praktisk veiledet trening etter hver av de tre helgene.

Tidspunkt for dette kurset
vurderes med utgangspunkt i responsen på begynnerkurset PK1, og annonseres etter det.
Hvis interessen er stor nok, er planen 1.halvår 2019.