Stressreduksjon og hjernetrim i klasserommet

Stressreduksjon og hjernetrim i klasserommet
 • Øvelser fra kinesiologi og Brain Gym. Avspenningsøvelser m/kreativ
    fantasi. Om dominansforhold, tolking og tiltak.
  Fokus på etikk, introduksjon i skolen og arbeid i klasserommet.
  16 timer (to dager – gjerne to enkeltdager med f.eks en måned mellom).
 • Kurspris: 2000kr inkl. materiell (kursperm)
  - Anbefalt litteratur (to engelske bøker) kommer ev i tillegg.
 • Minimum 6 deltakere
 • Skoler og andre institusjoner eller grupper kan avtale en gruppepris for kurset