Hjernen 3

 

«Brain Three» - Hjernen 3

Brain Three tar særlig for seg det limbiske system, med bl.a. hippocampus, septum og amygdala, og har mye fokus på hukommelse og emosjoner. I tillegg behandles de motoriske og sensoriske barkområdene, samt øre, hørsel og balanse. 

Korreksjonsteknikkene er satt sammen for å komme i kontakt med de fysiske, følelsesmessige og energimessige nivåene av hjerneforstyrrelser.


Temaer i Brain Three

  • Det limbiske system
  • Emosjoner og emosjonell atferd
  • Pre-motorisk, motorisk og sensorisk bark
  • Områder i det limbiske system (hippocampus, septum, amygdala m.fl.)
  • Ørets anatomi og fysiologi
  • Hørselen
  • Balansen
  • Nye digitaler (modes)
  • Å få tilgang til hjernefunksjoner (alarmpunkter)
  • Oversikt over hjernefunksjonene


Forkunnskaper:
Forutsetningen for å delta på Brain III er at du har Brain II. Brain III er en forutsetning for Brain IV (Neurotransmittere), og Dyslexia Symposium.

Omtrent 40% av kurset er forelesning og 60% praksis. Spesifikke balanseringer vil bli gjennomgått og demonstrert i forkant av de praktiske øvelsene.

Dette kurset er på fire dager (32 timer).

Pris:      5500 kr (inkl. materiell) 2750kr hvis du repeterer (+ ev 500 kr for materiell)


Instruktør:         Per Opland (www.kinesiologi.rana.no)

Kursforfatter:     Kathie Guhl (se http://www.bridgesk.com/)  

Norsk tekst:       Per Opland