Kinesiologi - virker det?

Utbyttet av kinesiologien varierer fra person til person, bl.a. avhengig av motivasjon, utholdenhet og egen oppfølging. – Det er viktig å fullføre prosessen og finne og korrigere de grunnleggende ubalansene (”ta ondet ved roten”) for å oppnå store og varige endringer.

Kinesiologi – slik jeg praktiserer det – er en kommunikasjonsprosess der klienten og kinesiologen samarbeider om å finne løsningene. - Det er også viktig at hovedpersonen (klienten) følger aktivt opp med øvelser mellom timene.

Selv om det er noen få unntak, opplever de fleste betydelige eller store positive endringer gjennom kinesiologiprosessen.

Det er ingen aldersgrense for å kunne ha utbytte av kinesiologi
Denne kinesiologen har mest erfaring med barn og unge fra ca. 6 år og oppover, og med voksne i de fleste aldersgrupper.
Hovedkriteriet for suksess er åpenhet for, ønske om og vilje til utvikling og positiv forandring.

Kinesiologi brukes ikke til å stille diagnoser eller behandle sykdommer. 
Når stresset blir redusert, energien flyter fritt i sine meridianer og kropp og sinn er i bedre balanse, kan det likevel hende at noen føler seg friskere, og at kroppens evne til selvhelbredelse stimuleres.